Måløy digitale Museum

Da er vi igang med å etablere "Måløy digitale Museum" Vi vil prøve å legge ut bilder og historier fra

Måløy Vågsøy og nærområde tilbake i tid. Bedrifter, rederier, transport etc. Historien vår er interessant og viktig å ta vare på for ettertiden.

Responsen har vært utrolig positiv. Siden oppdateres etterhvert og alt gjøres på dugnad.

Jeg har fått med meg i redaksjonen Ørnulf Blaalid, Geir A Myrestrand, Olav Sølvberg og Leif Helge Indrevær.